Slaví Ostravá -sss

Pro všechny, co lušti záhady Ostravy.

Již nějakou dobu se zabývám hlavně historickými fakty Ostravy. Věřte, našel jsem v ostravských oficiálních dějinách mnoho a mnoho rozporuplných, částečných, opsaných a skreslených informací, například: Lávka Unie nebo Hradní? Německá anebo Moravská Ostrava? Brunon, kůň, kníže Bolek…

No, … a tak si říkám, třeba se dočkám, že se podaří nalézt nějaké kapacitní veličině jména lovců mamutů, prvotních to horníků v našem kraji. Nebo se dočkáme nálezu jiného, stejné důležitého, taká je totiž doba. Reálná je i možnost nalezení dalšího pečetidla, ne stříbrného, ale z pravého Augustinova zlata, no, vše je dnes možné, jen je to otázka času a fantazie. Nebo, v knize Dějiny města Ostravy 1927 popisuje Alois Adamus, jak Němci byli v Ostravě dominantní, no, a najednou se najde (skoro za sto let) opačné JEHO záhadné svědectví – české dílo – kniha, a (zase) jak naschvál není znám nijaký písařský autor. No, co dodat… stoletá náhoda… O konkrétních upravených mapách a jiných historických maličkostech ani nebudu hovořit, to se stalo přizpůsobovacím standardem už od 20 st., nehledě na prapodivnou kulminující politickou kulturu.

Jsem přesvědčen o tom, že se v brzké době v tomto historickém prostoru dočkáme řady šokujících historických faktů a upřesnění. U některých měst i obcí prvopočáteční informace se budou mnohdy upřesňovat i o sto let, nevěrohodná negativa platí i o prapodivných zakladatelích naších měst a obcí. Věřím, a historie to potvrzuje, že dobu temna vystřídala vždy – doba světla a pravdy. Doba neuvěřitelných a účelových historických faktů, doba záhadných nálezů se ukončí blamáží, v to doufám. Jsem přesvědčen rovněž i o tom, že vyplynou na povrch všechny nepravdy. Skutečná fakta a údaje naleznou svou periodickou kvalitu v historických dějinách kraje, území i národa.

Lávka Unie anebo Hradní?

Potřeba propojení prastaré Polskoostravské památky s městem Ostravou byla dlouhá desetiletí toužebným přáním všech Ostravanů. Tento sen se podařilo realizovat 14. května 2004 s velkou pompéznosti. Aktu slavnostního otevření mostu se účastnili vrcholní představitelé Ostravsko-opavské diecéze v čele s biskupem Františkem Václavem Lobkowicem, vrcholnými představiteli města Ostravy včele s primátorem Alešem Zedníkem a obvod Slezské Ostravy zastupoval starosta Jaromír Wagner. Všichni účastníci tohoto aktu měli předem připravené pochvalné projevy a vyjádřili souhlas s pojmenováním lávky na „Lávka Unie“, a nakonec byl biskupem Františkem Václavem Lobkowicem vykonán posvátný akt vysvěcení mostu.

Bylo by dobré připomenout co je to křest? Křest je podle víry aktem očistným. Pro velký význam křtu je ve všeobecném životě, ale i mezi církvemi ustálená praxe, že je aktem trvalým, pokud byl vykonán ve víře v Trojjediného Boha. Vychází to i z obecného přesvědčení, že křest může být svou povahou udělen, přijat jen jednou, neboť jeho platnost je neměnná a nelze křest nikdy zrušit.

Můj názor je – veškerá pojmenování (jména) jsou nevratná a trvalá, pokud připustíme nějakou výjimku, mlžíme historická fakta a deformujeme historii, historii, která po létech upadá do hlubin zapomnění. Lávka Unie spojuje Polskoostravský hrad s městem Ostravou, řeka tekoucí kolem Polskoostravského hradu se jmenuje „Lucina“, „Polskoostravská radnice se nalézá v obci Zamost“, Nový Říšský most z r.1914 doposud stojí a tento zachránil Miloš Sýkora. Podle mého názoru, je správný historický název tohoto mostu „Nový Říšský most Miloše Sýkory“.

Na počátku bylo Slezsko …!

Návštěva Masaryka do Slezska v roce 1924 – očima tehdejších masmedii.

No, a tak si říkám, jak by asi tuhle návštěvu presentovala dnešní masmedia?

„Na svých toulkách Českem navštívil president Ostravsko (to je to Slezsko), konkrétně Moravskou Ostravu, a  …“ ?.