Ostrava prý 750le-aaaa 

Slaví Ostravá -sss

 

HISTORIE NĚMECKÉ OSTRAVY – DNES MORAVSKÉ OSTRAVY, ZE SVĚDECTVÍ HISTORIKA ALOISE ADAMUSE

……………

FAKTA HOVOŘÍ na tato témata:

K historickým výkladům Adamuse o Brunonové vsi Brunoswerde i k době založení města…

K období prvotního názvu Ostravy, Německé Ostravy i k mlhavému přejmenování na Moravskou Ostravu …, a jiné otazníky?

Bylo město Ostrava založeno na začátku 15. století, potvrzují to opravdu fakta?

NĚMECKÁ OSTRAVA ZALOŽENÁ VE DVOU ZÁSADNÍCH ETAPÁCH

Patří Moravská Ostrava nejmladším založeným městům na Ostravsku?

1267

Křestní list Brunoswerde tj. Německé Ostravy, dnes Moravské Ostravy …?

Alois Adamus, Z dějin Moravskoostravské radnice 1930/str.13

Podle historiků je to prý ona vesnice, uváděna jako „MORAVSKÁ“ Ostrava a doslovně pod tímto jménem je údajně i v závěti olomouckého biskupa …? Jmenovanou závěť napsal olomoucký biskup Brunon před válečnou výpravou na pohanské Prusy. Další informační pramen o Brunoswerde je rovněž v Topografii …

 

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.7

 

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.41

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.25

Notář Jindřich nebyl v Německé Ostravě, ale v okolí biskupově, v Olomouci?

 „A potom se zase ztrácejí veškeré zprávy o církevní správě v Ostravě … Teprve roku 1431 se stal ostravským farářem Tomáš, syn olomouckého měšťana Mikuláše Tipreka.“ …?

1362

Německé Ostravě v roce 1362 prý uděluje císař – Karel IV. jarmark?

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.55

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.12

„Udělením velkého jarmarku měl býti podepřen zdárný vývoj obchodu a řemesel v městě.“?

1396

Jeví se to tak, že od poloviny 13. st., až do dvacátých let 15. st. je mnoho otazníků o dějinách Ostravy. Jedna se o desetiletí, ba i staletí zbožných přání zlegalizovat existenci města Ostravy? Pokud připustíme spekulaci, že by se ztratily údaje o církevní správě v diecési Německé Ostravy, tak to je rozhodně nemožné. Z uvedeného časového údobí vyplívá, že kromě těchto „čtyř“ domnělých prvopočátečních údajů, není o Německé Ostravě žádných konkrétnějších informací …?

V létech: 1267 – údajné založení města?

1297 – údajný biskupský písař Jindřich?

1362 – údajně uděluje císař Svaté říše jarmark Německé Ostravě?

1396 – není žádná věrohodná zpráva o městě Ostravě, pouze o údajném fojtovi Kopáči?

Bylo město založené v roce 1267?

1396

Alois Adamus, Z dějin Moravskoostravské radnice 1930/str.73

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.9

1400 – 1408

Olomoucký biskup Ladislav z Kravař, zvaný Lacek byl 26. olomouckým biskupem v letech 1403 – 1408. 5. května 1408 byl otráven (?) a následně pohřben v kostele sv. Mořice v Kroměříži.

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.14

Následné informace o rodech Kravařů dokládají tehdejší politickou a mocenskou moc 14. a 15. století ve Slezsku i na Moravě. Území oblast, tzv. dnešního Místecka, Ostravska, patřící nepochybně Kravařům. Prokázáno je jednoznačně, že do počátku 15. st. je zdejší oblast v držení těšínského knížete Bolka. Těšínskému knížectví daroval uvedené území (Slezan) olomoucký biskup Ladislav z Kravař zvaný Lacek, synovec Lacka z Kravař a Helfštýna.

Lacek z Kravař a Helfštýna byl nejbohatším mužem ve Slezsku, uvádí se, že v jeho vlastnictví bylo 16 hradů, 2 hrádky, 3 tvrze, 11 měst, 7 městeček a 180 vsí na Moravě i Slezsku.  Lacek se svým bratrem Vokem získal slezský hrad – Hradec nad Moravicí, statky na Přerovsku a Hranicku. V roce 1386 zemřel Lackův bratr Vok, Lacek spravoval slezské majetky svých nezletilých synovců – Starý Jičín, Nový Jičín, Štramberk, Vsetín a též biskupské enklávy Rožnov pod Radhoštěm a Místek. Roku 1398 nabývá po smrti svého bratra Beneše panství Fulnecké a Bílovecké.  Je třeba připomenout, že se jedná o slezské enklávy na území Moravy, které byly nepochybně větší, není zde vyjmenován majetek rodu Lichtenštejnců – Drnholec, Mikulov a Břeclav, Lednicko-Valtický komplex aj. enklávy.

1401

Do začátku patnáctého století nejsou věrohodné historické údaje o městě, anebo o vsi Německé Ostravě, kromě neurčitého Kopáče?

První konkrétní informace o Německé Ostravě, lépe řečeno o „OSTRAVĚ“, jsou z doby nadvlády knížete Bolka, začínající se v seznamu města o purkmistrech – 1424…?

1403 – kníže Bolek formuje a rozšiřuje obec Polskou Ostravu. Jsem přesvědčen o tom, že právě v tomto období překročil řekou Ostru, staví radnici v nové vesničce a uvádí ji jako Ostrava …?

Z nějakého politického důvodu končí kníže Bolek v Ostravě (Dějiny města Ostravy 1927/str.14) a prostor vytěsňují němečtí osadníci (pravděpodobně) po roce 1454 (Z dějin Moravskoostravské radnice 1930/str.30) …?

1469 je první doložené pojmenování Německé Ostravy, mluví se jednoznačně o Německé Ostravě!

Byla prvotní Ostrava i následná Německá Ostrava založená ve dvou podstatných etapách …?

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.96

1426

Alois Adamus, Z dějin Moravskoostravské radnice 1930/str.30

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.14

Konec nadvlády Bolka nad Ostravou, začátek Německé Ostravy …?

1431

První konkrétní informace o Německé Ostravě začínají o farářích v létech 1431 …?

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.76

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.25

V tomto krátkém úseku jsou namačkané informace ze tří století …?

1454

Prvopočáteční informace o Ostravě v přehledu o rektorech 1454 …?

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.41

… z dějin slezských dosvědčujících …? Důležité informace o rektorech se spíše zdájí …?

Alois Adamus, Dějiny města Ostravy 1927/str.91

1469

OD ROKU 1469 – GERMANA OSTRAVA – anebo také r. 1515 –Niemeczka Ostrava – .“ 

Zajímavý informativní popis k zamyšlení (Dějiny města Ostravy 1927/str.9), co chtěl Adamus naznačit konkrétně? V roce 1380 sluje Polskou Ostravou (to ještě Německá Ostrava nebyla!) a hned na to uvádí, kdežto (asi dnešní?) Moravská Ostrava nazývá se v roce 1469 „Germania Ostrava“ nebo také r. 1515 „Niemeczka Ostrava“. Skok od Polské Ostravy 1380 k Německé Ostravě 1469 …?