V blízkosti slezskoostravského památníku Jana Keltičky, jsem vybudoval se svou manželkou Danuši další památku – kapličku. Torzo této kapličky jsem objevil na černé skládce slezskoostravského obvodu.

Kaplička byla po zhotovení zasvěcená patronce SLEZSKA sv. Hedvice. Se svou manželkou Danuši, jsme ji umístili na hranici našeho pozemku, obezdili jsme ji a nasměrovali k ulici, k prospěchu všech lidi. Kaplička sv. Hedviky byla vysvěcena 4. září 2005 paterem Janem Plačkem a vysvěceni byla přítomná stovka osob u Keltičkova muzea. Stalo se to už tradici, že se zde konají každoročně přímluvy ke svaté Hedvice, patronce Slezska (tak tomu bylo i letos a bude i příští rok). Kaplička je volně přístupná všem lidem dobré vůle.

Svatá Hedviko oroduj za nás …

Święta Hedwigo módl się za nami …

Heilige Hedwig, bitte für uns …

Svatá Hedvika je patronkou Slezska