Česko zažívá karikaturu národního obrození

 

Kandidát do Senátu Aleš Gerloch navrhl, aby se do ústavy dostala formulace, že „Česká republika je vlastí českého národa“ a že „čeština je státní jazyk“. Tváří se přitom, jako by řešil zásadní problém. Ale copak nám češtinu někdo bere? Stávají se Češi menšinou ve vlastní zemi? Houby. Jsme národnostně nejhomogennější stát v Evropě. A asi i na světě. Řešit ohrožení českého národa a češtiny je podobné, jako kdyby se někdo v Gabonu začal zabývat otázkou obrany před invazí ledních medvědů.

Je to hezká ukázka toho, jak to dnes v české politice funguje. Skutečné problémy se nechávají stranou, neb je s nimi moc práce. Místo toho se vytvoří strašák, konstatuje se nějaké „smrtelné ohrožení“, vybudí se emoce a pak se s velkou slávou buduje obrana proti neexistující hrozbě. Kdo postaví větší zeď, vyhrává. Téma musí být jednoduché, cílící na první signální soustavu. Takže samozřejmě uprchlíci, ohrožení češtiny a tak dále. Hle, jaké hrozby a úklady nám Čechům nepřátelský svět strojí, braňme se!

Zdá se, že se začíná rozjíždět něco jako národní obrození verze 2.0. Oproti prvnímu modelu je rozdíl v tom, že tentokrát neexistuje žádný věcný problém − Čechům reálně vůbec nic nehrozí, takže se potírají neexistující strašidla. Ale to nic nemění na tom, že je, podobně jako v nacionálním 19. století, každá rána dovolená. Když dnes někdo aktuální národničení zpochybní, schytá to podobně jako T. G. Masaryk, když se odvážil na konci 19. století říct, že rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, tyto „klenoty národního písemnictví a důkazy velikosti českého národa“, jsou ve skutečnosti padělky. Řeknete-li například, že souhlasíte s tím, aby se na školách vyučovala mediální výchova a děti uměly odhalovat fake news, tyto novodobé verze padělaných rukopisů, označí vás novoobrozenec Václav Klaus mladší za vymývače mozků. V mozku má přece sídlit jen to „správné“, tedy „nic-než-národ“, to dá rozum! Kdo nejde s námi, jde proti nám! A kdo jde proti nám, je protinárodní element, patrně placený kdovíodkud. A tak dále.

Vzpomínám si na jednu z povídek Šimka a Grosmanna, kde vystupovala velmi stará babička, jež se vyznačovala tím, že dokola recitovala básničku „Jsem Slovanka jsem, mám ráda svou zem, kdo ji nemaj rádi, shodíme ho z báni“. Bylo to legrační, teď ale legrace zvolna končí. Nezanedbatelná část obyvatel Česka se poznenáhlu proměňuje v kolektivní „velmi starou babičku“, jenže svalnatou a dokonale ochotnou „shodit z báni“ kohokoli, kdo řekne, že jejich národničení není úplně dobrý nápad.

Komentátor HN Petr Honzejk
autor: HN – Matej Slávik

  1. 8. 2018 00:00

politika Česká republika populismus

 

 

Kde domov můj...1x

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/hymna-kde-domov-muj-morava-slezsko-dt1-/domaci.aspx?c=A180329_124319_domaci_jn

 

 

 

Naplňují státní symboly ČR preambuli a ústavu?

21. 01. 2015 20:42:00
Malé zamyšlení nad státními symboly České republiky (ČR) Celkem jich je šest, zaměřím se na tři a to VLAJKA, HYMNA, ZNAK.

VLAJKA

Asi nejvíce používaným symbolem v České republice je vlajka. Lidé s ní rádi mávají při sportovních přenosech na náměstí.
Na všech státních institucích je povinně vyvěšována. V zahraničí se vlajkou asi nejvíce prezentujeme.
Je s podivem, že vlajka ČR prezentuje symbol dnes již neexistujícího státu Československo.
Nástupnickými státy České a Slovenské Federativní Republiky jsou Česká republika a Slovenská republika, které se dohodly, že nebudou používat symboly které je dříve spojovaly.
„Česká republika a Slovenská republika nesmějí po zániku České a Slovenské Federativní Republiky užívat státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky,“

pravil ústavní zákon 542/1992 Sb.,Čl.3/2 o zániku ČSFR.

Slovensko svou část dohody splnilo ČR nerespektuje tento zákon a bez uzardění nadále používá symbol Československa.
Proč tomu tak je a ČR de fakto neprávem používá a zneužívá symbol ČSFR?

 

Ale vraťme se do současnosti.

Žijeme v České republice, která je dle preambule spojení historických zemí a to Čech, Moravy a části Slezska.

Časopis Veřejná správa:  Zemské vlajky Moravy , Čech a Slezska  

Porovnáme-li tyto historické vlajky je tu evidentní ROZPOR.

Na státní vlajce ČR jsou zastoupeny jen barvy a symboly země Čechy.

Modrý klín je symbolem Slovenska nikoliv Moravy či Slezska.

Tohle je v přímém rozporu s preambulí ústavy ČR!

HYMNA

„Kde domov můj“ je krásná oslava země Čechy a češství obecně.
Jak se mají, ale s touto státní hymnou identifikovat obyvatelé Moravy a Slezska?
Zde jde opět o velký kotrmelec ze strany státu.
– V hymně oslavujeme dnes již neexistující zemi Čechy, kterou na mapě nenajdeme.
Stát se člení na kraje nikoliv na země.
Historické Vlaky zemí 500x270
Proč ve státní hymně (NE) oslavujeme společnou republiku, jež tvoří historické země,
Čechy – Morava – Slezsko?
Pokud budeme trvat na tom, že oslavujeme zemi nikoliv republiku.
Země Morava a Slezsko by měli být též zastoupeny v textu státní hymny.
Proč mají obyvatelé země Moravy a Slezska zpívat země „Česká domov můj“, když jejich zemí je Morava či Slezsko?

 

1. Hymna Čech

2. Hymna Moravy –  má dvě kandidující písně  Jsem Moravan , Moravo,Moravo ,

3. Hymna Slezska

Horní Slezsko – https://www.youtube.com/watch?v=u68-xjbjv7s

Státní hymna ČR, která nerespektuje Moravu a Slezsko = „Kde domov můj“

ZNAK

 Znak ČR

Ze symbolů nejvíce respektuje (preambuli) ústavu ČR.

Přesto si neodpustím poznámku, proč jsou ve znaku dva lvi?

Výsledek obrázku pro znak hradní stráž črVýsledek obrázku pro návrh na znak čr

1 – Jeden z mnoha návrhů na velký státní znak ČR.

2 – Hradní stráž ČR

Respekt k celku kde každá země má jen jednoho svého zástupce je i naplněním ústavy v duchu svornosti.

Naprostou nelogičnost představuje malý státní znak, který je projevem nadřazenosti jedné části státu nad ostatní.
Zde se projevuje naprosté selhání státu, jenž v dnešním světě nemá opodstatnění.
Proč máme používat malý státní znak a co nám říká?
Lev je symbolem země Čechy nikoliv země Morava či Slezsko, ale jen a jen země Čechy.
Chápal bych smysl malého znaku, kdybychom měli 3 malé státní znaky používané v každé zemi zvlášť.
Na Moravě a Slezsku orlice v Čechách lev.
Je naprosto nesmyslné používat malý znak jinde než v Čechách.

LEV nesymbolizuje celou republiku. 

Malý znak údajně vznikl z toho důvodu, že velký znak je nečitelný na miniaturách či razítkách.
To je vysloveně lež a výmluva!
Navíc se malý znak používá nesmyslně a v mnohých případech je často zneužíván státní mocí.
– Cedule CHKO, památného stromu či místa. Proč má být památný strom na Moravě či ve Slezsku označen LVEM? Morava a Slezsko má své symboly.
– Na vysvědčení, které děti dostávají jako úřední doklad místo velkého státního znaku je malý.
Proč mají děti na Moravě a ve Slezsku mít před očima lva jako symbol sousední země Čechy a nikoliv republiky jako celku, kam patří též orlice jako symbol země, ve které žijí.

 

Co říci závěrem:

Centrální moc v Praze jako hlavní sídlo Čechů, Moravanů a Slezanů ve společném státě, kterému aktuálně říkáme Česká republika.

POVÝŠILA české zemské symboly nad ostatní a NERESPEKTUJE tak preambuli a základní článek ústavy, kterou by měl ctít, když si to sám odhlasoval. Slepě vidí jen Čechy, Čechy, Čechy.

Je to vrchol snažení českého šovinismu vymazat moravskou, slezskou identitu a nahradit nic neříkajícím unitárním češstvím.

Pokud stát žádá loajalitu od svých občanů, měl by se ke všem hlásit rovnocenně a neupřednostňovat jedny nad druhé. Vnucuje nám symboly, se kterými se Moravané a Slezané nemohou v rámci celku identifikovat.

JE TŘEBA NAPROSTÁ REVIZE STÁTNÍCH SYMBOLŮ.

Stát vytváří prostředí nedůvěry a vyvolává politiku k odnárodňování svých občanů.

Přitom se alibisticky zaštiťuje národní hrdostí, za kterou jedinou a správnou považuje tu českou přitom moravskou a slezskou ignoruje.

Češi, Moravané a Slezané mají každý své zemské symboly, kterých je třeba si vážit a být na ně hrdý.

Je velice žádoucí, aby ve společné republice symboly spojovaly nikoliv rozdělovaly.

Autor: Antonín Ševčik | středa 21.1.2015 20:42 | karma článku: 21.77 | přečteno: 1820x

Zdroj: https://antoninsevcik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=444873