Rod Keltičků

Jan Keltička, otec nálezce uhlí, se narodil v Muglinově. Vyučil se kovářskému řemeslu u mistra kováře Havelky v obci Zamost (dnes Muzeum Keltičkova kovárna). Po výuce odchází tovaryš na vandr, do světa k jiným kovářským mistrům na praxi, odchází na jih do Tyrol. Po návratu z vandru se vrací zpět do obce Zamost k mistru Havelkovi.

Zamostský kovář Havelka je vlastníkem kovárny na Zamostu, později proslavené tzv. Keltičkový kovárny; je nedílnou součástí a spojovacím článkem s nálezcem uhlí na polské Ostravě Janem Keltičkou.

Po krátkém čase kovář Havelka umírá a Jan Keltička se žení s Marianou, vdovou po zesnulém kováři. Kolik měli dětí?

14. IV. 1726 dokonala Eva Keltičková, dívka ze Zamostu, pochovaná u sv. Jiřího.

V. 1730 se narodila Keltičkům dcera Anna.

Roku 1739 se jim narodil syn Jan. Jméno dostal po otci, byl rovněž  zasvěcen do tajů kovářského řemesla.

Jan Keltička (nálezce uhlí), šel po vyučení na půl roku na praxi k městskému kováři v sousední Německé (dnes Moravské) Ostravě, a na dalšího půl roku k městskému kováři do Klimkovic.

24. III. 1748 Janu Keltičkovi (nálezci uhlí) umírá manželka Mariana.

Tak jak bylo zvykem, ubírá se na vandr, on, se vydal do Německa a Belgie. Nepochybně zde přišel do styku s kamenným uhlím, rovněž se s největší pravděpodobnosti seznámil se způsobem dobývání uhlí. Po návratu z vandru, se okolo roku 1750 účastni na nálezu kamenného uhlí ve strži Adámkově v  údolí  Burňa, a  to i se  svým otcem. Na důlních mapách se na pravé straně údolí Burňa nalézá výchozí útvar odkrytého karbonu.

Podle matriky umírá 7. V. 1767 otec, nálezce uhlí Jana Keltičky.

14. VII. 1768 píše „v dobrozdání Jana Jakuba Lutze: od 1. – VII. 1768  s jedním havířem a jedním tesařem jsme obnovili kutné dílo vybudované v minulém roce …“. Dále píše, že poslali jisté množství uhlí na zkoušku především okolním kovářům… (pokračuje a jmenuje všechny konkrétně). Jmenuje kováře v Německé (dnes Moravské) Ostravě, dále Zamostského dvorského kováře Jana Keltičku … atd. „Zkoušku výhřevnosti uhlí provedl v Zamostské dvorské kovárně Jan Keltička“ – dnes je zde:

„Muzeum Keltičkova kovárna“.