Veledůležitá zkouška výhřevnosti na Zamostu

 

Podle historika R. Drápaly „Die Entdeckung der Steinkohle zu Schles. Ostrau“, který uvádí v knize z r.1927 na str.16. zkoušku výhřevnosti uhlí v Zamostské dvorské kovárně (dnes „Muzeum Keltičkova kovárna“) a jmenuje přímo Jana Keltičku.

O prvopočátečním nálezci uhlí Janu Keltičkovi na panstvím polskoostravském jsou svorně přesvědčeni:  archivář Alois Červenka, Alois Adamus, Bukovanský, Tengler a dále F. Wattolik v knize „Geschichte der stadt Mährisch Ostrau“, V. Křístek – Ostravská  hornická mluva a jiní. Kdo teda nalezl uhlí na Polské Ostravě?

Z knihy Die Entdeckung der Steinkohle zu Schles. Ostrau autora R. Drápaly na str.16 – 17 jednoznačně vyplývají tato fakta: „… dem Zamoster Schmied Johann Keltička, bestätigten ….“. F.Watolik ve své knize – Gesichte der stadt Mährisch Ostrau uvádí nálezce a kováře ve shodě s předcházejícím autorem a dalšími historiky města Ostravy, např.: archivář Alois Červenka, Alois Adamus, Bukovanský, Tengler atd.

A aby byla pověst o nálezci uhlí ještě zajímavější, tak uvádím i verzi vlastníka panství – Wilczků: „Podle ústního podání uhlí v Ostravsko-karvinském revíru v r.1776 nalezl mlynář jménem Keltička v Adámkově strži (Burňa) v místech jámy Emy“.

Je to neuvěřitelné, ale takto je zaznamenán prvopočátek nálezce uhlí Keltičky v knize „Dějiny hraběcích Wilczkových kamenouhelných dolů“; knihu nechal napsat ředitel hraběcích Wilczkových dolů Hans Höfer ve spolupráci s Antonínem Beigrem, důlním měřičem jmenovaných dolů. Dějiny sepsány na žádost vlastníka v Polské Ostravě dne 7. XII. 1917.