V těsné blízkosti domu č.136/6 na Keltičkově ulici, jsem zhotovil památník nálezci uhlí „Janu Keltičkovi“ a manželce „Danuši Chodurové“, za její uzdravení.

Památník byl zbudován na čedičovém tzv. „bazaltu“ a odhalen 18. dubna 2002. Ptáte se proč? Vedlo mě k tomu zjištění, že po dobu těžby uhlí  (tj. bezmála 250 let), se v Ostravě nenašel nikdo, kdo by vzdal hold nálezci uhlí památníkem.

Památník vyjadřuje poctu: „černému zlatu, národnostním kulturám i obětem dolování v tomto slezském kraji. V regionu Ostravy se prolínala národnost slezská, polská a německá, proto nese bazaltový památník nápis v těchto jazycích …

… A KÁMEN POČAL HŘÁT

… I ŠUTER VYDAL ČEPLO

… NA POCZATKU KAMIEŇ ZAGŘAL

… UND DER STEIN FING AN ZU WÄRMEN

Nálezci uhlí  v Ostravě  –  KELTIČKA

 

oznor

oznor