Je to neuvěřitelné, že letos (2017) jsme svědky 750-letého svatořečení Sv. Hedviky Slezska. Slavit by měli všichni a nejen Slezané, prostě každý člověk dobré vůle.

Je konec liturgického roku a jako Slezan nemohu potvrdit, že bych pozoroval nějaký informační zájem k tématu zemské patronky Slezska Sv. Hedviky. Žádný zvláštní mediální příspěvek o Sv. Hedvice, ba, ani článeček jsem nezaznamenal, že by to tohle Česko nezajímalo?

Jsem přesvědčen o tom, že všechna slezská media věděla o tom, že rok 2017 je zasvěcen Svaté Hedvice a to v Polsku, Německu i ve Slezsku. Podivuji se nad tím, že se paradoxně věnovali většinou nepodstatným a zavádějícím faktům např. o nějakém 750-ti letému neexistujícímu založení města.

Chci ještě jednou připomenout, že Česká republika má čtyři zemské patrony, jsou to: Sv. Václava, Sv. Cyril, Sv. Metoděj a Sv. Hedvika.

A mohu pouze smutně konstatovat, že když je Sv. Václava, zemského patrona země Česka, poutní místo ve Staré Boleslavi se hemži biskupy, kardinály, medii, ba přijede i pan president.

Pokud mají svátek moravští zemští patroni Sv. Cyril a Sv. Metoděj, je to to samé, ale v růžovém, dokonce se zde může objevit i papež.

No, a když má svátek zemská patronka Slezska Sv. Hedvika, media mlčí, úřady mlčí, no a pouze ve Slezsku si církev stroze vzpomene na ni. Je smutné, že na Moravě i v Česku je Sv. Hedvika bojkotovaná a neměla by byt! Preambule České republiky totiž uvádí: My občané Čech, Moravy a Slezska…

Z věrohodných a poctivě doložených písemných faktů jednoznačně vyplývají celoživotní skutky světice Slezanů. Hedvičiných 750 roků od jejího svatořečení je magické, ó naše milá zemská patronko, oroduj za nás.

Perlou Slezska, tak bych pojmenoval Svatou Hedviku světici, kterou by si přála vlastnit nejedná země na této planetě. V roce 1174 se narodila sv. Hedvika Slezska (takto se uvádí) a to v Andechsu, Bavorském Německu. Když bylo dívce dvanáct let, byla svým otcem z mocensko – politických zájmů provdána za slezského vévodu Jindřicha I. Manželství bylo šťastné. A uvádí se, že pro její rodinu byla vzornou a láskyplnou ochránkyni.

Když si jen představíme, v jakém otrokářském století žila, a kolík lidských tvorů bylo v této době odsunuto na okraj společnosti, dnes nelze pochopit. Nikdo se v této době nestaral o staré, nemocné a opuštěné lidi. Sociální cítění vnímala Hedvika ve svém nitru, a ne jen vnímala, ale sama byla zářivým i praktickým příkladem pro okolí. Věnovala se blahu lidu. Založila první ženský konvent ve Slezsku. Hedvika připravovala cestu zástupcům četných řádů, aby se mohly usadit ve Slezsku. Jíž za svého života ji lidé uctívali jako světici, a to svědčí o její výjimečností.

Pokud si položíme otázku: kde čerpala energii, vytrvalost a lásku, tak tu nalezla u Boha. Již, od útlého mládí byla vedena k Boží víře, nadějí a lásce. A potvrdilo se to po 750 letech, že víru, nadějí už nepotřebuje, tu vnímá na věčností u BOHA, ale její láska zůstává živa mezi námi, překonala staletí a žhne jako pochodeň dodnes.

Během života musela Hedvika vystát mnoho útrap, vše překonala s pomocí Boží. Zemřela přesně ve svých 70 letech 15. října 1243 v Třebnici (Dolní Slezsko, dnes Polské Slezsko). Papež Klement IV. Hedviku svatořečil 26. března 1267.

Svatá Hedvika Slezska je patronkou: Slezska, Polska, Berlína, Breslau – Wroclaw – Vratislav, Třebnice, Krakova, vyhnanců z vlasti a snoubenců.

Svatá Hedviko oroduj za nás …

Święta Hedwigo módl się za nami …

Heilige Hedwig, bitte für uns …

V roce 1174 se narodila sv. Hedvika Slezská a to v Andechsu, Bavorském Německu.

Když bylo dívce dvanáct let, byla svým otcem z mocensko – politických zájmů provdána za  vévodu Jindřicha I. Manželství bylo šťastné. Věnovala se blahu lidu. Založila první ženský konvent ve Slezsku. Hedvika připravovala cestu zástupcům četných řádů, aby se mohly usadit ve Slezsku. Během života musela vystát mnoho útrap.

Zemřela přesně ve svých 70 letech 15. října 1243 v Třebnici v Polsku. Papež Klement IV. Hedviku svatořečil už 26. března 1267. Je patronkou Slezska, Polska, Berlína, Vratislavi, Třebnice, Krakova, vyhnanců z vlasti a snoubenců.

V roce 1174 se narodila sv. Hedvika Slezská a to v Andechsu, Bavorském Německu.