Jak jsem přišel na podvod Augustina?

V květnu r.1763 je z Uher (ze Slovenska) povolání Vogler a Neugebauer a jsou pověřeni nalézt stříbrnou případně zlatou rudu ve Slezských horách (k posílení finančního potencionálů válkou vyčerpané habsburské monarchie). V letech 1763 – 1770 se Vídeň pokoušela o obnovu slezského hornictví.

Josef Vogler a Jakub Neugebauer, horníci ze státních dolů z Banské Štiávnice, byli pověřeni prozkoumávat staré doly, rovněž pohoří táhnoucí se od Horního Benešova až Jánskému vrchu u Javorníku. Při této informativní pochůzce, přišli prý na blíže neuvedených místech „na stopy po zrudnění stříbrných rud“.

O něco později oznamují nález stříbrného dolu v kopcích Bruntálského panství na „Petrových kamenech“. Analýzou, kterou  provedl Alis, byl zjištěn vysoký obsah stříbra v kusu stříbrné rudy. Nález vzbudil nedůvěru báňských odborníků a podezření, že se jedná o podvod. Rozborem se zjistilo, že ruda pochází ze Štiávnicko – kremnického pohoří. Vyšetřováním případu Vogler a Neugebauer, se zabýval Locela. Tento zjistil závažné nedostatky. Neugebauer strávil prý většinu času u své matky v Pruském Slezsku, Vogler  zase v hostincích.

Jednalo se o podhozenou a následně účelově nalezenou stříbrnou rudu v okolí Polské Ostravy?

Je stříbrná rudu z Banské Šťávnice?

Prodávali stříbrnou rudu z Banské Šťávnice i dalším zájemcům?

Jak patrno, měli Vogler a Neugebauer vzorků stříbrné rudy více, a nakoupil si rudu z Banské Šťávnice u nich i dobrodruh Augustin?!

Dopustil se podvodu bývalý klimkovický mlynář?

Záhadné kremnické Augustinové stříbro je prokázáno! Jediní kdo dopravili (v květnu 1763) stříbrnou rudu do Slezska byli Vogler a Neugebauer. Zda Vogler a Neugebauer Augustinovi prodali stříbrnou rudu, nebo darovali, ponechám na úsudku a fantazii čtenáře.

Uvádí se rovněž, že Jan Augustin založil těžařskou společnost a dostal se do konfliktu se sedláky ze Zamostu, dne 7. IX. 1785 vrchní inspektor dokonce Augustina nechal vsadit do žaláře.

Záhadou ani není, že se v průběhu dlouhého časového údobí 19. – 21. st. se ve výše jmenovaných vsích (ostravského kraje a v okolí) stříbrné a zlaté rudné ložisko nenalézá a ani se zde další Augustinovo stříbro už nikde nepotvrdilo a netěžilo. V průběhu staletí bylo věrohodně prokázáno, že je mnohdy potřebné rovněž doplnit vymazanou historii tzv. intuičním čtením mezi řádky a logickým úsudkem. Začíná se s vyhledáním, zařazením a využitím skutečných pomocných historických události dané doby, v bezprostřední oblasti a místa zkoumané záhady. Pomocný historický faktor je však mnohdy velice zavádějící a citlivý i na dotek myšlenkové úvahy.

 

Nalezl uhlí Keltička? Ano?!

Provedl zkoušku výhřevnosti na Zamostu? Ano!

Je zpochybněn mlynářův nález uhlí na Polskoostravském panství? ANO! A fest!